Eric de Vree

Eric De Vree is een Belgische kunstschilder. De Vree werd geboren in 1966 te Zandvliet (Antwerpen). Als kind al was hij erg veel bezig met verf en papier. Hij is echter pas rond zijn twintigste gestart met een ‘serieuze’ opleiding bij zijn vader Albert De Vree. Albert de Vree is graficus, schilder en auteur van het boek ‘Van poldersloot tot wereldhaven’. Ook startte Eric de Vree met een intensieve studie over de werkwijzen en historiek van de Oude Meesters. De Leidse fijnschilders maakten o.a. een grote indruk op hem.

 
Een nauwgezette klassieke opleiding tekenen, kleurenleer en compositie vormden de basis voor een verdere zelfstudie naar de Leidse fijnschilders en het door Rembrandt toegepaste clair-obscur. Stillevens en trompe l’oeil genieten hoofdzakelijk De Vree zijn voorkeur. In de composities kiest hij meermaals voor sleetse voorwerpen, daar het een uitdaging en plezier vormt om de gekozen materie (stoffig glas, papier, roestig metaal) in verf te ‘vangen’. De laatste jaren zoekt hij steeds meer zijn toevlucht tot attributen uit zijn directe leefomgeving. Snoep, brood, gereedschap etc. etc.

Mede door zijn bewondering voor het impressionisme en Belgisch luminisme, komt er gaandeweg een rijkere verftoets naar voren. Het luminisme is een stroming in de schilderkunst, vooral in België, die ontstaan is vanaf 1904 vanuit het postimpressionisme, waarin ook elementen van het realisme en het impressionisme aan bod kwamen.
Ook de werking van het licht krijgt steeds meer aandacht.De laatste jaren schildert Eric de Vree steeds vaker landschapen en houdt hij zich veel bezig met portretschilderkunst. 

 

1