Jopie Huisman

Wie was Jopie Huisman (1922 - 2000)

Jopie Huisman, geboren in 1922 als telg van 7 kinderen uit een eenvoudig arbeidersgezin,

Toen hij veertien was, ging hij naar de ambachtsschool in Sneek, waar hij na twee jaar zijn diploma als huisschilder haalde. Er was geen werk te vinden. Hij deed wat losse karweitjes. Daarna heb heeft hij  een paar jaar gewerkt als plateelschilder op een aardewerkfabriekje dat ‘Aurora’ heette. De eigenaar was een Duitser. Toen brak de oorlog uit. Kort daarna werd hij opgeroepen voor dienst in het Duitse leger en ze stonden op straat.

In de oorlogsjaren (1942) werd hij van straat opgepikt en op transport naar Duitsland gesteld om daar te werken voor de Wehrmacht. . Jopie was gespaard gebleven voor een zwaar bombardement, en kreeg de kans om te vluchten in 1943. Z'n ouders hadden hem als vermist opgegeven maar tot het einde van de oorlog kreeg Jopie Huisman de kans om onder te duiken in Workum.

Altijd had hij zich als door een magneet aangetrokken gevoeld tot en zich vereenzelvigd met mensen die in de ogen van anderen niks waren en als dronkaards en gepeupel werden beschouwd.
Als er iemand dronken in de berm lag of met zijn kop aan de straat vastgevroren zat, nam Jopie hem mee naar huis en stopte hem in bed. Dat verwarmde hem. Later dreef  hij jarenlang een handel in vodden en oud-ijzer. Tussen de bedrijven door werkte hij aan zijn omvangrijke oeuvre, dat uit veel verschillende stijlen bestond. De lompen uit zijn voddenhandel vormden een grote inspiratiebron, vooral schoenen fascineerden hem mateloos, hij kon er eindeloos over fantaseren. De kledingstukken vertegenwoordigden voor hem de dragers. Door ze te schilderen waren het in zijn ogen dan ook portretten.

De mensen begonnen zijn tekeningen en schilderijen steeds meer te waarderen. Als de mensen zagen wat hij had gemaakt, waren ze ontroerd. Jopie Huisman durfde zijn kwetsbaarheid te tonen en werd bevrijd van het gevoel waardeloos te zijn. Wat als oud vuil was afgedankt, was door een liefdevolle benadering veranderd in iets waardevols dat kon ontroeren.

Jopie Huisman was inmiddels getrouwd, zijn eerste huwelijk strandde in 1973.  In 1976 trouwde hij met Ietje, zijn tweede vrouw. In 1982 werden zij overvallen en twee uur gepijnigd door drie gewapende mannen. In 1984 werden drie van zijn mooiste schilderijen gestolen. Tussen 1983 en 1990 heeft hij  driemaal een hartinfarct gehad.

In het laatste decennium van zijn leven woonde Jopie weer in zijn geboortehuis in Workum, vlakbij zijn geliefde viswater waar hij de dikste palingen ving. Hij was vaak te vinden in "zijn" Jopie Huisman museum dat in 1986 was opgericht. Het was het eerste museum in Nederland dat gewijd was aan een nog levende kunstenaar. In kunstkringen wordt deze autodidact hogelijk gewaardeerd vanwege zijn uitmuntende beheersing van diverse stijlen.

 

Jopie Huisman overleed in het jaar 2000

 

 

1