Siemen Dijkstra

Siemen Dijkstra
Siemen Dijkstra is een autoriteit op het gebied van kleurenhoutsneden. Als geen ander weet hij een subtiele sfeer neer te zetten vol kleurnuances en met een grote rijkdom aan details. Zijn liefde voor de natuur vertaalt hij in intieme panorama's van bomen, bladeren en rimpelend water. Siemen hanteert de reductietechniek in zijn houtsneden. Werkend in transparante lagen van licht naar donker, snijdt hij voor elke drukgang steeds meer van de plaat weg.

Aan het einde van de jaren ’80 maakte Siemen Dijkstra zijn eerste landschappen in tekeninkt. Het was een aarzelend begin. Tot dan toe waren de fantasie en het verhaal de belangrijkste leidraad geweest voor zijn tekenwerk.

Oranjekanaal NZ

De interesse voor het landschap was weliswaar latent aanwezig in zijn tekeningen, maar die had nog geen zelfstandige vorm gevonden. Wel voelde Siemen Dijkstra een sterke verbondenheid met zowel het Groningse als het Drentse rurale landschap, wanneer hij daar bij nacht en ontij doorheen fietste. Het bracht hem terug naar het landschap waarin hij opgroeide als kind. Iets later dan de inktstudies volgden begin jaren ’90 de eerste kleurenhoutsneden met het landschap als onderwerp. Deze landschappen hadden nog wel een sterk symbolistisch karakter en gebaseerd op Noordelijke sferen, maar het vormde wel het begin van dit “oeuvre”. Het waren ook de Scandinavische schilders van het Fin de Siècle, die hem inspireerden.

Het maken van houtsneden is de hoofdbezigheid van Siemen Dijkstra. Dat neemt heel veel tijd in beslag. De laatste jaren heeft hij wat meer evenwicht gevonden tussen tekenwerk en houtsneden. Het tekenen van de "slachtoffers van ons jachtig bestaan", doe hij sinds de late jaren 80 van de vorige eeuw. Het betreft het vastleggen van dieren, meestal vogels, die hij vind op het erf of elders. Een dood dier, liefst nog niet in al te verre staat van ontbinding, is voor veel mensen weliswaar een triest beeld, maar voor Siemen Dijkstra een perfecte gelegenheid om het dier eens goed te bestuderen. De tekeningen maakt hij met tekeninkt en gouache, of met aquarel. Vaak werkt Dijkstra de tekening uit met pen, soms blijft het bij een ruwe schets. Heel af en toe maakt Siemen Dijkstra de tekening op hout, zodat hij er later een houtsnede van kan maken. Het dier wordt na het tekenen begraven in de tuin. Het is een ode aan de schoonheid van het leven. Een contemplatie over ons eigen kortstondige verblijf op aarde..

In het landschap van Zuidwest Drenthe liggen Dijkstra's roots. Dit landschap heeft hij van kinds af aan beschouwd als een mantel waaronder hij kon schuilen. Een landschap waarin hij kon opgaan en één mee kunt worden. Landschap is Dijkstra's religie.

 

 

 

1